PC‑Skills.brussels‑project

PC‑Skills.brussels is een project van Actiris met als doel alle inwoners van Brussel een onlineopleiding kantoorsoftware aan te bieden:
  • bij Actiris ingeschreven werkzoekenden,
  • werkenden,
  • studenten,
  • gepensioneerden,
  • Brusselse ambtenaren,
  • en minderjarigen die meerderjarig zijn verklaard of alternerend leren.
De lessen zijn via een online e‑learning platform toegankelijk. Je kan tot 6 verschillende computerprogramma's bestuderen, zijnde Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams en Access.
Logo ENI Editions

Onze lesmethode is dynamisch en interactief. Je bekijkt eerst de les over een gegeven onderwerp, voert de bijbehorende oefening direct in het bestudeerde computerprogramma uit en vervolgens wordt uw antwoord gecontroleerd.
Ondanks je direct in het programma werkt, is het niet nodig het Office‑pakket te installeren.
De oplossing is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Er wordt bij ieder lesprogramma ook een compleet online boek met geïntegreerde zoekmachine aangeboden.

Office-pakket à la carte

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams en Access à la carte?

Dat wil zeggen geheel zelf kiezen wat je wil leren!

Volg dus enkel de onderwerpen die je nodig hebt en op je eigen ritme.

De docent begeleidt je bij je voortgang en beantwoordt je vragen. Hij kan je tevens helpen wanneer je problemen ondervindt bij het gebruik van kantoorsoftwareprogramma’s.

De opleidingen vinden ’s morgens van 9 uur tot 12.30 uur en ’s middags van 13 uur tot 16.30 uur in ons kantoor in Brussel plaats, of online.

Op elk moment en vanaf elk apparaat kan je je aanmelden bij de server en lessen (nogmaals) bekijken en de oefeningen van je gepersonaliseerde opleiding uitvoeren!

« Office à la carte » is gratis voor bij Actiris ingeschreven werkzoekenden. Anderen kunnen ook deelnemen, maar tegen een kleine vergoeding.

Neem contact met ons op via +32 493 25 24 24 !

Ik ben een bij Actiris ingeschreven werkzoekende, wat moet ik nu doen?

Ga eenvoudigweg naar je Actiris-consulenten en kies samen een eerste halve opleidingsdag.

Tijdens deze eerste halve opleidingsdag, maken we samen je gepersonaliseerd opleidingsplan en kies je je andere opleidingsdagen.

Certificeringen

Ter bevestiging van je kennis stellen wij voor deel te nemen aan een certificeringsexamen.

De examens uit het certificeringsprogramma Kantoorsoftware bestaan voor 30% uit adaptieve meerkeuzevragen van verschillende niveaus en voor 70% uit oefeningen die direct in het betreffende computerprogramma uitgevoerd moeten worden. Het certificeringsexamen wordt op ons kantoor in Brussel afgenomen en duurt maximaal 1 uur (per computerprogramma).

Je resultaten laten een exact niveau van je vaardigheden in de verschillende domeinen van het computerprogramma zien.

Bij het zoeken van werk wordt het certificaat nog niet officieel erkend door de Belgische communautaire instanties. Echter steeds meer bedrijven stellen het op prijs deze certificaten op een CV te zien, zodat zij een goed beeld hebben van de vaardigheden van de kandidaat wat betreft kantoorsoftware.

De certificeringsexamens zijn gratis voor bij Actiris ingeschreven werkzoekenden. Anderen kunnen ook deelnemen, maar tegen een kleine vergoeding.

Neem contact met ons op via +32 493 25 24 24 !

Ik ben een bij Actiris ingeschreven werkzoekende, wat moet ik nu doen?

Ga eenvoudigweg naar je Actiris-consulenten en kies samen een van de beschikbare datums voor een examensessie op ons kantoor. Wij nemen vervolgens contact met je op voor de voorbereiding van het of de certificeringsexamen(s) waaraan je wilt deelnemen.